top of page

PRIVACYBELEID

Laatste bijwerking: 9 november 2018

Dit privacybeleid is specifiek voor Télé Secrétariat (iKanbi Belgium nv) en bepaald hoe we alle informatie die u ons vindt bij uw bezoek aan elf websites gebruiken, opslaan en beschermen.

U kunt alle vragen met betrekking tot ons privacybeleid sturen naarinfo@telesecretariaat.be.

WAT VERSTAAT MEN ONDER PERSOONSGEGEVENS?

Volgens artikel 1 van de wet van 8 december 1992 wordt onder persoonsgegevens "iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of gecontroleerde natuurlijke persoon" verstaan.

Het betreft bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer, e-mailadres, foto enz.

Daarnaast hebben persoonsgegevens niet alleen betrekking op informatie in verband met de persoonlijke levenssfeer maar ook op gegevens betreffende het beroepsleven van het openbare leven van een individu. Alleen de informatie met betrekking tot natuurlijke personen en niet die met betrekking tot rechtspersonen van verenigingen wordt echter in aanmerking genomen.

WELKE GEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

 • Naam

 • Voornaam

 • E-mailadressen

 • Telefoon nummer

 • Plaats

 • IP-adressen (internetprotocol)

 

HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

We verzamelen alleen de identiteits- en contactgegevens die u ons belangrijk vindt door u te schrijven via ons contactformulier of elf nieuwsbrief.

Bovendien registreren we automatisch uw IP-adres willen u onze website bezoeken. Dat wordt automatisch ondergedompeld door elf internetserver herkend. We gebruiken IP-adressen als hulp bij het beheer van onze website en om demografische informatie te verzamelen.

WAAROM WORDEN DEZE GEGEVENS VERZAMELD?

Tele Secretariat (iKanbi Belgium nv) verwerkte deze gegevens alleen voor commerciële en informatieve doeleinden. Ze worden niet verkocht/gedeeld. Datum omvat:

 • het verzamelen van gegevens via een contactformulier;

 • het opslaan van die gegevens;

 • het raadplegen van die gegevens;

 • het controleren en analyseren van die gegevens;

 • het opstellen van statistieken, marktonderzoeken enz. met de bedoeling om de bezoekerservaring te verbeteren;

 • het proactief meedelen van nieuwigheden en aanbiedingen in verband met de aangeboden diensten van Télé Secretariat (iKanbi Belgium nv);

 • commerciële prospectie.

 

OPSLAGPERIODE VAN DE GEGEVENS EN RECHTEN VAN DE KENNIS

De verzamelde gegevens worden voor een onbepaalde duur bewaard.

U kunt echter vragen om uw persoonlijke informatie die we verkrijgen in te zien, er een kopie van te ontvangen, bij te werken, te wijzigen, te wissen of er de toegang tot te verwijderen.

mogelijke vragen we een verzoek te richten door een mail te sturen naarinfo@telesecretariaat.be.

VEILIGHEID & GEGEVENSBESCHERMING

Tele Secretariat (iKanbi Belgium nv) sluit de bescherming van alle informatie, en dus van de persoonlijke levenssfeer, als een absolute kosten.

Elf website wordt gehost op het platform Wix.com. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, de databanken en de algemene toepassingen van Wix.com. Dat platform slaat uw gegevens op beveiligde servers op in de Verenigde Staten, Europa, Israël of andere rechtsgebieden op maar houdt zich aan de Europese en Belgische wetgeving in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wakingaronder van persoonsgegevens .

Voor aanvullende informatie vragen we u om hetprivacybeleid van Wix.com te raadplegen.

VRAGEN IN KLACHTEN

Indian u zich vragen stellen bij of zich zorgen maken over hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of vertrouwen maken of indian u denkt dat we ons niet houden aan dit privacybeleid van onderzoekende wetten met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naarinfo@telesecretariaat.be.

Ons team van verantwoordelijken voor de gegevensbescherming zal uw klacht behandelen en bepalen of er een nalatigheid is vastgesteld en, als dat het geval is, welke maatregelen moeten worden genomen. We nemen alle klachten in verband met privacy serieus en bieden alle mogelijke mogelijkheden om er snel een antwoord op te bieden.

Als u een klacht heeft ingediend, dan kunt u dit doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel,www.privacycommissie.be.

BIJWERKING VAN HET PRIVACYBELEID

Aangezien de wetgeving met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer soms wordt aangepast en verbeterd, kan dit document ook worden gewijzigd. Tele Secretariat (iKanbi Belgium nv) raadt periodiek aan om het regelmatig te raadplegen en zal ervoor zorgen dat eventuele veranderingen, wijzigingen of onduidelijk duidelijk worden meegedeeld.

bottom of page