PRIVACYBELEID

Laatste bijwerking: 9 november 2018

Dit privacybeleid is specifiek voor Télé Secrétariat (iKanbi Belgium nv) en bepaalt hoe we alle informatie die u ons verschaft bij uw bezoek aan onze website gebruiken, opslaan en beschermen.

U kunt alle vragen met betrekking tot ons privacybeleid sturen naar info@telesecretariat.be.

WAT VERSTAAT MEN ONDER PERSOONSGEGEVENS?

Volgens artikel 1 van de wet van 8 december 1992 wordt onder persoonsgegevens “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon” verstaan.

Het betreft bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer, e-mailadres, foto enz.

Daarnaast hebben persoonsgegevens niet alleen betrekking op informatie in verband met de persoonlijke levenssfeer maar ook op gegevens betreffende het beroepsleven of het openbaar leven van een individu. Alleen de informatie met betrekking tot natuurlijke personen en niet die met betrekking tot rechtspersonen of verenigingen wordt echter in aanmerking genomen.

WELKE GEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

 • Naam

 • Voornaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Plaats

 • IP-adres (internetprotocol)

 

HOE WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

We verzamelen alleen de identiteits- en contactgegevens die u ons verschaft door u in te schrijven via ons contactformulier of onze nieuwsbrief.

Bovendien registreren we automatisch uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. Dat wordt immers automatisch door onze internetserver herkend. We gebruiken IP-adressen als hulp bij het beheer van onze website en om demografische informatie te verzamelen.

WAAROM WORDEN DEZE GEGEVENS VERZAMELD?

Télé Secrétariat (iKanbi Belgium nv) verwerkt deze gegevens alleen voor commerciële en informatieve doeleinden. Ze worden niet verkocht/gedeeld. Dat omvat:

 • het verzamelen van gegevens via een contactformulier;

 • het opslaan van die gegevens;

 • het raadplegen van die gegevens;

 • het controleren en analyseren van die gegevens;

 • het opstellen van statistieken, marktonderzoeken enz. met de bedoeling om de bezoekerservaring te verbeteren;

 • het proactief meedelen van nieuwigheden en aanbiedingen in verband met de aangeboden diensten van Télé Secrétariat (iKanbi Belgium nv);

 • commerciële prospectie.

 

OPSLAGPERIODE VAN DE GEGEVENS EN RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De verzamelde gegevens worden voor een onbepaalde duur bewaard.

U kunt echter vragen om uw persoonlijke informatie waarover we beschikken in te zien, er een kopie van te ontvangen, bij te werken, te wijzigen, te wissen of er de toegang toe te beperken.

Daarvoor vragen we u een verzoek te richten door een mail te sturen naar info@telesecretariat.be.

VEILIGHEID & GEGEVENSBESCHERMING

Télé Secrétariat (iKanbi Belgium nv) beschouwt de bescherming van alle informatie, en dus van de persoonlijke levenssfeer, als een absolute noodzaak.

Onze website wordt gehost op het platform Wix.com. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, de databanken en de algemene toepassingen van Wix.com. Dat platform slaat uw gegevens op beveiligde servers in de Verenigde Staten, Europa, Israël of andere rechtsgebieden op maar houdt zich aan de Europese en Belgische wetgeving in verband met de  bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de verwerking van persoonsgegevens.

Voor bijkomende informatie vragen we u om het privacybeleid van Wix.com te raadplegen.

VRAGEN EN KLACHTEN

Indien u zich vragen stelt bij of zich zorgen maakt over hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of kenbaar maken of indien u denkt dat we ons niet houden aan dit privacybeleid of aan geldende wetten met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan met ons contact op door een mail te sturen naar info@telesecretariat.be.

Ons team van verantwoordelijken voor de gegevensbescherming zal uw klacht behandelen en bepalen of er een nalatigheid plaatsvond en, als dat het geval is, welke maatregelen getroffen moeten worden. We nemen alle klachten in verband met privacy ernstig en leveren alle redelijke inspanningen om er snel een antwoord op te bieden.   We streven naar een reactietijd van 30 dagen.

Wenst u een klacht in te dienen, dan kunt u dit doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, www.privacycommission.be.

BIJWERKING VAN HET PRIVACYBELEID

Aangezien de wetgeving met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer soms wordt aangepast en verbeterd, kan ook dit document worden gewijzigd. Télé Secrétariat (iKanbi Belgium nv) raadt bijgevolg aan om het regelmatig te raadplegen en zal ervoor zorgen dat eventuele veranderingen, wijzigingen of aanpassingen duidelijk worden meegedeeld.

© 2019 Télésecretariat by iKanbi Belgium

Rue Alfred Deponthière 40 - 4431 Loncin (Ans)